Archive for March, 2006

Exegesis EMMA

Voor mijn opleiding tot Master of Arts in European Media aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ben ik in het tweede half jaar (de Exegesis) bezig met een individueel project. Daarnaast doe ik onderzoek dat in een thesis moet worden beschreven. Ik heb een nieuwe categorie aangemaakt waar ik mijn bevindingen kan neerzetten. Het wordt voor mijzelf een mooi overzicht en misschien hebben anderen er nog wat aan.